2020-10-08

KMM ugdymo proceso įgyvendinimo 2020-2021 m. m. tvarka

(70.18 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

KMM kvalifikacijos tobulinimo planas 2020 m.

(60.76 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

KMM kvalifikacijos tobulinimo tvarka

(73.89 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

(142.74 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

Darbuotojų veiklos vertinimo aprašas

(83.17 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-21

Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka

(204.82 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-21

Darbo tvarkos taisyklės

(425.97 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-21

KMM vardu gautos paramos skirstymo taisyklės

(218.95 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

KMM neformaliojo švietimo programų aprašas

(142.79 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

Pedagogų etikos kodeksas

(68.03 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

Mokinių mokymosi ir pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

(100.92 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

Smurto ir patyčių prevencijos tvarka

(85.42 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

Mokeščio mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas

(763.01 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

Stojančiųjų meninių gebėjimų vertinimo tvarkos aprašas

(71.97 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

Mokinių priėmimo į rajono neformaliojo švietimo mokyklas tvarka

(591.61 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-21

Metodinės veiklos organizavimo nuostatai

(1.38 Mb)
Atsisiųsti
2020-10-21

Mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašas

(408.88 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-21

Mokinių ugdymo individualizavimo, diferencijavimo, integravimo tvarkos aprašas 2020 m.

(207.82 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-21

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

(480.73 Kb)
Atsisiųsti