2021-10-26

KMM ugdymo proceso įgyvendinimo 2021-2022 m. m. tvarka

(114.87 Kb)
Atsisiųsti
2021-04-16

KMM kvalifikacijos tobulinimo planas 2021 m.

(209.84 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

KMM kvalifikacijos tobulinimo tvarka

(73.89 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

(142.74 Kb)
Atsisiųsti
2020-11-19

KMM mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas

(194.31 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

Darbuotojų veiklos vertinimo aprašas

(83.17 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-21

Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka

(204.82 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-21

Darbo tvarkos taisyklės

(425.97 Kb)
Atsisiųsti
2020-12-04

Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų darbo tvarkos taisyklės

(229.44 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-21

KMM vardu gautos paramos skirstymo taisyklės

(218.95 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

Pedagogų etikos kodeksas

(68.03 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

Smurto ir patyčių prevencijos tvarka

(85.42 Kb)
Atsisiųsti
2022-08-31

Mokeščio mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas

(523.16 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

Stojančiųjų meninių gebėjimų vertinimo tvarkos aprašas

(71.97 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

Mokinių priėmimo į rajono neformaliojo švietimo mokyklas tvarka

(591.61 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-21

Metodinės veiklos organizavimo nuostatai

(1.38 Mb)
Atsisiųsti
2020-10-21

Mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašas

(408.88 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-21

Mokinių ugdymo individualizavimo, diferencijavimo, integravimo tvarkos aprašas.

(207.82 Kb)
Atsisiųsti