2023-01-09

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

(494.88 Kb)
Atsisiųsti
2021-10-26

Ugdymo proceso įgyvendinimo 2021-2022 m. m. tvarka

(114.87 Kb)
Atsisiųsti
2021-04-16

Kvalifikacijos tobulinimo planas 2021 m.

(209.84 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

Kvalifikacijos tobulinimo tvarka

(73.89 Kb)
Atsisiųsti
2022-10-19

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

(473.29 Kb)
Atsisiųsti
2020-11-19

Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas

(194.31 Kb)
Atsisiųsti
2023-01-23

Darbuotojo atrankos aprašas

(300.10 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

Darbuotojų veiklos vertinimo aprašas

(83.17 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-21

Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka

(204.82 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-21

Darbo tvarkos taisyklės

(425.97 Kb)
Atsisiųsti
2020-12-04

Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų darbo tvarkos taisyklės

(229.44 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-21

Vardu gautos paramos skirstymo taisyklės

(218.95 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-08

Pedagogų etikos kodeksas

(68.03 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-21

Metodinės veiklos organizavimo nuostatai

(1.38 Mb)
Atsisiųsti