Už ūkio subjektų priežiūrą mokykloje atsakingi ūkvedys Almantas Totoris ir statinių priežiūros darbininkas Virginijus Zovė. Kreiptis adresu Gedimino g. 46, Kupiškis. Taip pat galite susisiekti telefonu +370 459 51785, elektroniniu paštu almantas.tt@gmail.com, virgiszov@gmail.com.

Pastatų techninę priežiūrą atlieka UAB „Kupiškio komunalininkas”.