Pedagoginių darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai jo pareigybei

Darbuotojai pasiekiami raštinės telefonu (+370 459) 51785 arba

elektroniniu paštu kupmuz@gmail.com

1. Genovaitė Bartaševičienė Akordeono mokytoja ekspertė
2. Lina Burokienė Subačiaus skyriaus fortepijono, solfedžio, muzikos istorijos mokytoja metodininkė
3. Edita Dobrickienė Fortepijono mokytoja metodininkė, koncertmeisterė
4. Rima Kalinkienė Dailės mokytoja metodininkė
5. Rita Laskauskienė Dailės mokytoja metodininkė
6. Rimgailė Laskauskaitė Dailės mokytoja, ankstyvojo meninio (dailės) ugdymo mokytoja
7. Zita Lukoševičienė Antašavos skyriaus chorinio dainavimo, solfedžio, muzikos istorijos vyresnioji mokytoja
8. Vytautas Muliarčikas Varinių pučiamųjų instrumentų (trimito, trombono, saksofono), klarneto vyresnysis mokytojas
9. Irma Paurienė Medinių pučiamųjų instrumentų (fleitos) vyresnioji mokytoja
10. Birutė Petroševičienė Akordeono mokytoja metodininkė
11. Asta Petronienė Smuiko vyresnioji mokytoja
12. Asta Remeikienė Jaunių choro mokytoja metodininkė, ankstyvojo meninio (muzikinio) ugdymo mokytoja
13. Rita Stankevičienė Fortepijono, solfedžio, dainavimo mokytoja metodininkė
14. Kęstutis Stankevičius Gitaros vyresnysis mokytojas
15. Nidija Sankauskienė Solfedžio, dainavimo mokytoja metodininkė
16. Jolita Skebienė Fortepijono vyresnioji mokytoja, koncertmeisterė
17. Dalia Škinder Fortepijono vyresnioji mokytoja, koncertmeisterė
18. Audronė Vareikienė Dainavimo, muzikos istorijos, solfedžio vyresnioji mokytoja, jaunučių choro vadovė
19. Saulius Vilutis Medinių pučiamųjų instrumentų (klarneto, saksofono) mokytojas
20. Rima Mureikienė Kanklių mokytoja ekspertė
21. Loreta Venslavičienė Kanklių mokytoja ekspertė
22. Diana Blaževičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
23. Daiva Šakickienė Direktorė