Mokestis už muzikos/dailės mokslą ir instrumentus.

1. Pradinis muzikinis ugdymas mėnuo 15,00
2. Pradinis dailės ugdymas mėnuo 15,00
3. Pagrindinis muzikinis ugdymas mėnuo 15,00
4. Pagrindinis dailės ugdymas mėnuo 15,00
 

 

Neformalusis vaikų švietimas pagal neformaliojo švietimo (NVŠ) programas: 
1. Išplėstinis muzikinis ugdymas mėnuo 15,00
2. Išplėstinis dailės ugdymas mėnuo 15,00
3. Muzikinės saviraiškos ugdymas mėnuo 15,00
4. Dailės saviraiškos ugdymas mėnuo 15,00
5. Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulis mėnuo 15,00
6. Profesinės linkmės dailės ugdymo modulis mėnuo 15,00
7. Ankstyvasis muzikinis ugdymas mėnuo 10,00
8. Ankstyvasis dailės ugdymas mėnuo 10,00
9. Ankstyvasis meninis ugdymas mėnuo 10,00
10. Parengiamasis muzikinis ugdymas mėnuo 10,00
11. Parengiamasis dailės ugdymas mėnuo 10,00
12. Kryptingas muzikinis ugdymas meno kolektyvuose mėnuo 10,00
Neformalusis suaugusiųjų švietimas pagal suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas:
1. Muzikos mėgėjų ugdymas (suaugusiųjų, individualus) valanda 25,00
2. Dailės mėgėjų ugdymas (suaugusiųjų, individualus) valanda 25,00
3. Dailės mėgėjų ugdymas (suaugusiųjų) grupėje (5 asm. ir daugiau) valanda asmeniui 10,00
Kitos paslaugos:
1. Pasirinkus trečiąjį instrumentą, kai mokoma pagal FŠPU, NVŠ programas mėnuo 5,00
2. Instrumento aptarnavimas mėnuo 3,00
Konkursų startinis mokestis: 
1. Solistui (tarptautinis konkursas) asmuo 20,00
2. Ansamblio dalyviui (tarptautinis konkursas) asmuo 8,00
3. Solistui (šalies konkursas) asmuo 10,00

 

Atlyginimo dydžio už Kupiškio meno mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą nustatymo ir taikymo tvarkos aprašas