KOMISIJŲ IR JOSE DALYVAUJANČIŲ

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2018 m

Eil. Nr. Komisijos pavadinimas Darbuotojo vardas, pavardė
1. Medžiagų ir trumpalaikio turto nurašymo komisija Vanda Dičkienė – komisijos pirmininkė;

Birutė Petroševičienė – komisijos narė;

Nidija Sankauskienė – komisijos narė.

2. Nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nurašymo komisija Edita Dobrickienė – komisijos pirmininkė;

Audronė Vareikienė – komisijos narė;

Dalia Škinder – komisijos narė.

3. Darbų priėmimo komisija Vytautas Muliarčikas – komisijos pirmininkas;

Jolita Skebienė – komisijos narė;

Dalia Škinder – komisijos narė.

4. Mokyklos katilinės skysto kuro katilų, hidraulinio bandymo ir šildymo sistemos apžiūros komisija Virginijus Zovė – komisijos pirmininkas;

Vytautas Muliarčikas – komisijos narys;

Kęstutis Stankevičius – komisijos narys.

5. Inventorizacijos atlikimo komisija Audronė Vareikienė – komisijos pirmininkė;

Danutė Boverienė – komisijos narė;

Vytautas Muliarčikas – komisijos narys;

Birutė Petroševičienė – komisijos narė;

Jolita Skebienė – komisijos narė.

6. Nurašyto inventoriaus likvidatorius Virginijus Zovė – statinių priežiūros ir einamo remonto darbininkas
7. Vaiko gerovės komisija

 

Birutė Petroševičienė – koordinatorė;

Dalia Škinder – sekretorė;

Rima Kalinkienė – psichologinės pagalbos organizavimas ir bendruomenės narių konsultavimas;

Vanda Dičkienė – ryšiai su socialiniais partneriais;

Danutė Boverienė – ryšiai su žiniasklaida;

Vytautas Muliarčikas – informacijos rinkimas ir perteikimas.

8. Profesionalių atlikėjų konkursų, išvykų organizavimo Edita Dobrickienė–  komisijos pirmininkė;

Nidija Sankauskienė – komisijos narė;

Rita Stankevičienė – komisijos narė.

9. Paramos priėmimo ir skirstymo komisija Rita Stankevičienė – pirmininkė;

Jolita Skebienė – sekretorė;

Birutė Petoševičienė – komisijos narė;

Rita Laskauskienė – komisijos narė.

10. Supaprastintų viešųjų pirkimų komisija Irma Paurienė – pirmininkė;  (2017-09-01 Nr. Ū-27)

Jolita Skebienė – sekretprė;

Rita Laskauskienė – narys;

Kęstutis Stankevičius – narys.

11. Viešųjų pirkimų organizatoriai Diana Blaževičienė – kanceliarija    (2017-08-31 Nr. Ū-26)

Virginijus Zovė – ūkis

Rima Kalinkienė – dailės skyrius

Rita Stankevičienė – muzikos skyrius

2018-11-14

KMM Komisijų ir jose dalyvaujančių darbuotojų sąrašas. 2018 m.

(21.64 Kb)
Atsisiųsti