Vaiko gerovės komisija

Birutė Petroševičienė – komisijos pirmininkė, mokytoja;
Dalia Škinder – komisijos sekretorė, mokytoja;
Rima Kalinkienė – komisijos narė, mokytoja;
Lina Burokienė – komisijos narė, mokytoja;
Vytautas Muliarčikas – komisijos narys, mokytojas.

Pedagogų etikos komisija

Rita Stankevičienė – komisijos pirmininkė, mokytoja;
Jolita Skebienė – komisijos sekretorė, mokytoja;
Birutė Petoševičienė – komisijos narė;
Rita Laskauskienė – komisijos narė.

Paramos priėmimo ir skirstymo komisija

Irma Paurienė – komisijos pirmininkė, mokytoja;
Dalia Škinder – komisijos narė, mokytoja;
Saulius Vilutis – komisijos narys, mokytojas,;
Kęstutis Stankevičius – komisijos narys, mokytojas.