KOMISIJŲ IR JOSE DALYVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ

SĄRAŠAS  (2017 m.)

 

Eil. Nr. Komisijos pavadinimas Darbuotojo vardas, pavardė Kupiškio meno mokyklos direktoriaus įsakymo Nr. ir data
1. Medžiagų ir trumpalaikio

turto nurašymo komisija

Vanda Dičkienė – komisijos pirmininkė;

Birutė Petroševičienė – komisijos narė;

Nidija Sankauskienė – komisijos narė.

 

2017-01-10  Nr. Ū-1
2. Nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nurašymo komisija Edita Dobrickienė – komisijos pirmininkė;

Audronė Vareikienė – komisijos narė;

Dalia Škinder – komisijos narė.

2017-01-10 Nr. Ū-2
3. Darbų priėmimo komisija Vytautas Muliarčikas – komisijos pirmininkas;

Jolita Skebienė – komisijos narė;

Dalia Škinder – komisijos narė.

 

2017-01-10 Nr. Ū-3
4. Mokyklos katilinės skysto kuro katilų, hidraulinio bandymo ir šildymo sistemos apžiūros komisija Virginijus Zovė – komisijos pirmininkas;

Vytautas Muliarčikas – komisijos narys;

Kęstutis Stankevičius – komisijos narys.

 

2017-01-10 Nr.  Ū-4
5. Supaprastintų viešųjų pirkimų komisija ir organizatoriai Irma Paurienė – komisijos pirmininkė;

Kęstutis Stankevičius – komisijos narys;

Rita Laskauskienė – pirkimų organizatorė;

Jolita Skebienė – komisijos narė;

Virginijus Zovė – pirkimų organizatorius;

Diana Blaževičienė – pirkimų organizatorė, atsakinga už viešųjų pirkimų ataskaitas, pirkimų žurnalą.

2017-09-01 Nr.  Ū-27
6. Inventorizacijos atlikimo komisija Audronė Vareikienė – komisijos pirmininkė;

Danutė Boverienė – komisijos narė;

Vytautas Muliarčikas – komisijos narys;

Birutė Petroševičienė – komisijos narė;

Jolita Skebienė – komisijos narė.

2017-01-11 Nr.  Ū-6
7.  Nurašyto inventoriaus likvidatorius Virginijus Zovė – pastatų priežiūros ir einamo remonto darbininkas 2017-01-11 Nr.  Ū-7
8. Vaiko gerovės komisija

 

Birutė Petroševičienė – koordinatorė;

Dalia Škinder – sekretorė;

Rima Kalinkienė – psichologinės pagalbos organizavimas ir bendruomenės narių konsultavimas;

Vanda Dičkienė – ryšiai su socialiniais partneriais;

Danutė Boverienė – ryšiai su žiniasklaida;

Vytautas Muliarčikas – informacijos rinkimas ir perteikimas.

 

2017-01-11 Nr.  Ū-8
9. Kupiškio meno mokykloje atliekamų viešųjų darbų  administravimas Diana Blaževičienė 2017-07-10 Nr.  Ū-25
10. Profesionalių atlikėjų konkursų, išvykų organizavimo Edita Dobrickienė–  komisijos pirmininkė;

Nidija Sankauskienė – komisijos narė;

Rita Stankevičienė – komisijos narė.

2017-01-11 Nr.  V-4
11. Paramos priėmimo ir skirstymo komisija  Rita Stankevičienė – pirmininkė

Jolita Skebienė – sekretorė.

EditaDobrickienė – komisijos narė;

Birutė Petroševičienė – komisijos narė;

Rita Laskauskienė – komisijos narė.

2017-01-11 Nr. V-10
2017-11-05

2017 m. KMM komisijos

(44.18 Kb)
Atsisiųsti