Raštvedė

Diana Blaževičienė

Raštvedžio funkcijos ir specialieji reikalavimai

Kompiuterininkė

Rimgailė Laskauskaitė

Kompiuterininko funkcijos ir specialieji reikalavimai

Statinių priežiūros darbininkas

Virinijus Zovė

Statinių priežiūros darbininko funkcijos ir specialieji reikalavimai

Ūkvedys

Almantas Totoris

Ūkvedžio funkcijos ir specialieji reikalavimai

Valytojos

Vaiva Gaubė

Jolanta Jasinskienė

Valytojos funkcijos ir specialieji reikalavimai

Darbuotojai pasiekiami raštinės telefonu +37045951785 arba elektroniniu paštu kupmuz@gmail.com