covid 19ikt

2020-11-30

ĮSAKYMAS DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LAPKRIČIO 16 D. ĮSAKYMO NR. ADV-793 „DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KARANTINO LAIKOTARPIU“ PAKEITIMO

(401.26 Kb)
Atsisiųsti
2020-11-09

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS. SPRENDIMAS DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

(203.29 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-23

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO 2020 M.

(403.73 Kb)
Atsisiųsti
2020-04-01

Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos taisyklės

(785.65 Kb)
Atsisiųsti