2022-2024 m. Strateginis planas

2022-2023 m. formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo ugdymo planas

2022 m. veiklos planas

2022 m. mokytojų ( pedagoginių darbuotojų) kvalifikacijos tobulinimo planas