Kupiškio meno mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Kupiškio meno mokyklos Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašu

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu

Nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui.

  • direktorius.
  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui.                                                                                                                                                                                                   

Norėdami informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus kreipkitės į už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą asmenį.

Diana Blaževičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir asmuo atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą mokykloje

Kontaktai

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Raštinei , Gedimino 46 g., LT-40129, Kupiškis;
  • elektroniniu paštu kupmuz@gmail.com ;
  • telefonu: 8 (459) 51785

Aktualios nuorodos:

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo