KUPIŠKIO MENO MOKYKLOS TARYBA

Marijanas Remeikis – mokyklos tarybos pirmininkas

Nariai :

Rita Kurulienė

Loreta Karnišovienė

Jolita Skebienė

Birutė Petroševičienė

Rita Laskauskienė

Rusnė Baliūnaitė

Povilas Uckus

Gintarė Marmokaitė

Jurgita Žiūrienė

Virginijus Paliulis