DIREKTORĖ

????????????????????????????????????

Daiva Šakickienė

+370 459 51683

+370 615 65178

kupiskiomm@gmail.com

PAVADUOTOJA

????????????????????????????????????

Diana Blaževičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

+370 459 51785

kupmuz@gmail.com

 

 

2021-01-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtintais Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, teikiu mokyklos bendruomenei svarstyti savo 2020 metų veiklos ataskaitą. Prašau pastebėjimus, siūlymus dėl ataskaitos ir veiklos vertinimo teikti mokyklos tarybos sekretorei Jolitai Skebienei elektroniniu paštu jolitaske71@gmail.com. Siūlymus reikėtų pateikti iki sausio 29 dienos.

(488.31 Kb)
Atsisiųsti
2020-10-21

Direktoriaus pareigybės aprašymas

(906.19 Kb)
Atsisiųsti
2022-09-12

KMM direktoriaus gyvenimo aprašymas

(777.50 Kb)
Atsisiųsti