Kaip ir kada priimami mokiniai į mokyklą? 

Mokiniai priimami į mokyklą kasmet nuo birželio 10 d. iki rugsėjo 10 d. pagal mokyklos patvirtintus ir mokyklos internetinėje svetainėje skelbiamus grafikus.