Viešųjų pirkimų planas

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės