Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos: 

Pradinio muzikinio ugdymo programa

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa

Pradinio dailės ugdymo programa

Pagrindinio dailės ugdymo programa

Neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programos:

Ankstyvojo meninio ugdymo programa

Dailės saviraiškos ugdymo programa

Kryptingo muzikinio ugdymo programa

Parengiamojo muzikinio ugdymo programa