DAILĖS  SKYRIAUS METODINĖ GRUPĖ:

Rima Kalinkienė (grupės pirmininkė),

Rita Laskauskienė’

Rimgailė Laskauskaitė.