DAILĖS  SKYRIAUS METODINĖ GRUPĖ:

Rita Laskauskienė (grupės pirmininkė),

Rima Kalinkienė

Rimgailė Laskauskaitė.