KUPIŠKIO MENO MOKYKLA

DAILĖS SKYRIAUS AKADEMINIŲ ATSISKAITYMŲ TVARKARAŠTIS

2017–2018 m. m.

 

Klasė Mokinių skaičius Spalvinė raiška Grafinė raiška Erdvinė raiška Dailės pažinimas
1 12 Gruodis

Gegužė

Gruodis

Gegužė

Gruodis

Gegužė

Gruodis

Gegužė

2 8 Gruodis

Gegužė

Gruodis

Gegužė

Gruodis

Gegužė

Gruodis

Gegužė

3 10 Gruodis

Gegužė

Gruodis

Gegužė

Gruodis

Gegužė

Gruodis

Gegužė

Klasė Mokinių skaičius Tapyba Piešimas Kompozicija Skulptūra Dailėtyra Baigiamasis darbas
4 12 Spalis Gruodis Vasaris Balandis Gegužė
5 7 Spalis Gruodis Vasaris Balandis Gegužė
6 12 Spalis Gruodis Vasaris Balandis Gegužė
7 11 Gruodis

Vasaris

Gruodis

Vasaris

Gruodis

Vasaris

Gruodis

Vasaris

Gruodis

Vasaris

Gegužė