Naujienos
2020 Balandžio 15

Mieli mokiniai, tėveliai,

Nuo Balandžio 14 d. – pratęstu karantino laikotarpiu Kupiškio meno mokykloje
ugdymas toliau vyksta nuotoliniu būdu. Mokiniams ir jų tėvams informacija yra ir bus teikiama per
elektroninį dienyną EDUKA (jeigu dar neprasijungėte prie Eduka dienyno, būtinai tai padarykite).
Mokykla pasirinko bendrą mokymo platformą „Microsoft Office 365“ ir jos programą Teams.

Mokiniai ir jų tėvai neturintys prisijungimo kodų ir slaptažodžių, turi kreiptis į
pagrindinio instrumento mokytoją arba mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui el. paštu
kupmuz@gmail.com.

Grupinės (muzikos istorijos, solfedžio, ankstyvojo ugdymo, choro ir ansamblių)
pamokos vyks nuotoliniu būdu tvarkaraštyje numatytu laiku. Individualių dalykų pamokų laiką taip
pat rekomenduojame vykdyti pagal tvarkaraštį, tačiau tinkamiausią laiką ir formą aptarsite su
dalyko mokytojais telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

Tam, kad ugdymo procesas vyktų sklandžiai, mokiniams reikalingos priemonės:
kompiuteris arba išmanusis telefonas/planšetė; internetinis ryšys; pagal poreikį – garso kolonėlės
arba ausinės, mikrofonas ir vaizdo kamera (jei jų nėra įrenginyje). Naudojantis internetiniu ryšiu per
minėtuose įrenginiuose įdiegtas internetinio socialinio komunikavimo programas – Eduka dienyną,
Eduka klasę ir platformą „Microsoft Office 365“, Facebook, Skyp, Viber, Whatsapp, Messenger bei
el. paštą bus organizuojamas nuotolinis, tiesioginis bei mišrus ugdymo procesas.

Prašome sekti pranešimus Eduka dienyne, mokyklos tinklapyje ar Kupiškio meno

mokyklos internetinėje svetainėje www.kmm.lt ir mokyklos Facebook paskyroje.

Dėkojame už supratingumą ir likite sveiki!

Dėl detalesnės informacijos teirautis:
• Mokyklos telefonu: 8 615 65178 ir el. paštu, kupmuz@gmail.com
• Direktorė Daiva Šakickienė 8-612-35301, el. p. kupiskiomm@gmail.com
Dėl platformos „Microsoft Office 365“ konsultuoja Vaidas Juodzevičius, tel.8-600 49519