Mieli mokiniai, tėveliai (globėjai), meno mokyklos darbuotojai ir svečiai!

 

Prašome susipažinti su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais:

 

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ