2021-01-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtintais Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, teikiu mokyklos bendruomenei svarstyti savo 2020 metų veiklos ataskaitą. Prašau pastebėjimus, siūlymus dėl ataskaitos ir veiklos vertinimo teikti mokyklos tarybos sekretorei Jolitai Skebienei elektroniniu paštu jolitaske71@gmail.com. Siūlymus reikėtų pateikti iki sausio 29 dienos.

(488.31 Kb)
Atsisiųsti