Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Neformaliojo vaikų švietimo koncepsija

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas