Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas.