2023-2025 m. strateginis planas

2024 m. veiklos planas

2024 m. mokytojų ( pedagoginių darbuotojų) kvalifikacijos tobulinimo planas