Prašymas dėl priėmimo į meno mokyklą

Prašymas priimti mokytis Kupiškio meno mokykloje 2023-2024 mokslo metams

Mokinių priėmimo į rajono neformaliojo švietimo mokyklas tvarka

Stojančiųjų meninių gebėjimų vertinimo tvarkos aprašas