Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programos planas

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo

Privačius interesus deklaruoti privalančių pareigybių sąrašas

Pareigybių, į kurias skiriant bus teikiamos STT, sąrašas

Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcijos apraiškas
Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas daryti Kupiškio meno mokykloje konfidencialiai ir anonimiškai informuoti galima:

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Raštinei , Gedimino 46 g., LT-40129, Kupiškis;
  • elektroniniu paštu kupmuz@gmail.com ;
  • telefonu: 8 (459) 51785