KUPIŠKIO MENO MOKYKLA

VIDAUS ĮSIVERTINIMAS

  1. Mokyklos kultūra

2015–2016 m. m.

IŠVADOS

 

DIDŽIAUSI PRIVALUMAI

1.1.2. Mokykloje vyksta tradiciniai renginiai, kuriuose noriai dalyvauja mokyklos mokytojai, mokiniai ir bendruomenė.

1.1.3. Mokiniai ir jų tėvai didžiuojasi savo mokykla ir yra patenkinti, kad mokosi būtent šitoje mokykloje. Jų pasiekimai ir laimėjimai yra įvertinami.

1.2.3. Apie mokyklos pasiekimus informavimo būdai mokyklos bendruomenei yra pakankami.

1.1.4. Mokykla jauki, gera,  tvarkinga, unikali, išsiskirianti iš kitų.

1.1.5. Mokinių, mokytojų ir tėvų santykiai grindžiami draugiškumu, pasitikėjimu ir  pagarba.

1.1.6. Mokiniai jaučiasi saugūs mokykloje, jais rūpinamasi. Jie yra draugiški vienas kitam, laikosi mokyklos taisyklių, kurios taikomos vienodos visiems mokiniams.

 

TOBULINTINOS VEIKLOS SRITYS

1.1.1. Skatinti mokytojų bendradarbiavimą.

1.1.1. Siekti demokratiškų ir kolegialių sprendimų.

1.1.2. Mokinių tėvus įtraukti į mokyklos renginių organizavimą, dalyvavimą juose.

1.1.4. Siekti, kad visi darbuotojai laikytųsi darbo tvarkos taisyklių.

1.1.4. Sudaryti mokiniams patogų pamokų tvarkaraštį, keisti tvarkaraščių sudarymo sistemą.