Kupiškio meno mokykla skelbia konkursą jaunių choro vadovo ir koncertmeisterio pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 3 d..

Planuojamas darbo krūvis per savaitę:

  1. Jaunių choro vadovo – 0,18 etato
  2. Koncertmeisterio – 0,65 etato

Darbo sutarties rūšis: terminuota ( nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. iki 2019  m. gegužės  31 d. ).

Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo, koncertmeisterio  kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  4. gyvenimo aprašymą (CV);
  5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
  6. pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. mokyklos raštinėje arba siunčiami registruotu laišku adresu Gedimino 46, Kupiškis, LT-40127, arba elektroniniu paštu  kupiskiomm@gmail.com Dokumentų originalai pateikiami, sutikrinami ir grąžinami pretendentui atrankos dieną.

Dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio mėn. 29 d.  9 val.

Išsamesnė informacija apie konkursą tel. 8 615 65178 ; 8 459 51683

Informacija apie pokalbio datą pretendentams bus suteikta asmeniniu skambučiu.