kolektyvo-foto

 

KUPIŠKIO MENO MOKYKLA

MOKYTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas, užimamos pareigos
1. Daiva Šakickienė  III vadybinė kategorija,

mokytoja metodininkė

Direktorė
2. Audronė Vareikienė III vadybinė kategorija,

 

vyresnioji mokytoja

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (0,5 etato)

Choro, muzikos istorijos, dirigavimo mokytoja

3. Genovaitė Bartaševičienė Mokytoja ekspertė Akordeono mokytoja
4. Danutė Boverienė Mokytoja metodininkė Kanklių mokytoja
5. Lina Burokienė Mokytoja metodininkė Fortepijono, solfedžio,

muzikos istorijos mokytoja

6. Edita Dobrickienė Mokytoja metodininkė Fortepijono mokytoja, koncertmeisterė
7. Vanda Dičkienė Mokytoja metodininkė Fortepijono mokytoja
8. Rima Kalinkienė Mokytoja metodininkė Dailės mokytoja
9. Rima Laskauskienė Mokytoja metodininkė Dailės mokytoja
10. Rimgailė Laskauskaitė Mokytoja Dailės mokytoja
11. Zita Lukoševičienė Vyresnioji mokytoja Chorinio dainavimo, solfedžio, muzikos istorijos, fortepijono mokytoja
12. Vytautas Muliarčikas Vyresnysis mokytojas Trimito, trombono, saksofono, klarneto mokytojas
13. Irma Paurienė Vyresnioji mokytoja Fleitos mokytoja
14. Birutė Petroševičienė Mokytoja metodininkė Akordeono mokytoja
15. Asta Petronienė Vyresnioji mokytoja Smuiko, solfedžio mokytoja
16. Asta Remeikienė Mokytoja metodininkė Choro mokytoja
17. Rita Stankevičienė Mokytoja metodininkė Solfedžio, chorinio dainavimo, fortepijono mokytoja
18. Kęstutis Stankevičius Vyresnysis mokytojas Gitaros mokytojas
19. Nidija Sankauskienė Mokytoja metodininkė Solfedžio, vokalo mokytoja
20. Jolita Skebienė Vyresnioji mokytoja Fortepijono mokytoja
21. Dalia Škinder Vyresnioji mokytoja Fortepijono mokytoja
22. Saulius Vilutis Mokytojas Klarneto mokytojas
23. Rasa Lukošiūtė Vyresnioji  mokytoja Koncertmeisterė

 

TECHNINIS PERSONALAS

 

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigybės pavadinimas Pareigybės

lygis

Etatų skaičius
1 2 4 5 9
1. Rimgailė Laskauskaitė

 

Kompiuterininkas C 0,3
2. Irena Bugienė Valytojas D 1
3. Virginijus Zovė

 

Statinių priežiūros darbininkas D 0,5
4. Diana Blaževičienė Bibliotekininkas B 0,5
5. Diana Blaževičienė Raštvedys C 0,5
6. Vidas Kudukis Kūrikas  C 0,5
7. Vilma Mikalavičienė Valytojas D 0,4
Iš viso 3.7

 

2016-09-20

Mokytojų kolektyvas 2016 m. rudenį

(149.07 Kb)
Atsisiųsti
2017-09-01

Darbuotojų pareigybių sąrašas 2017-2018m.

(
Warning: Division by zero in /home/sakonis/domains/kmm.xz.lt/public_html/wp-content/themes/Kmm/functions.php on line 103
0.00 )
Atsisiųsti
2018-09-12

Mokytojų kolektyvo sąrašas

(13.81 Kb)
Atsisiųsti