Kupiškio meno mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiame vadovaujantis
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir
Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
aprašu:

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis bruto darbo užmokestis
2016 m. (€) 2017 2017 2017 2017
I ketv.(€) II ketv. (€) III ketv. (€) IV ketv.(€)
Meno mokyklos administracija (direktorius, pavaduotojas) 1,5 653 670 665 669 653
Mokytojai 17 795 836 845 812 820
Bibliotekininkas-raštvedys 1 485 468 468 468 485
Aptarnaujantis personalas 3 288 228 229 232 292