Š.m. vasario 7 d. Kupiškio viešojoje bibliotekoje vyko Laukminiškių kaime gimusios poetės Jadvygos Gabriūnaitės (1900-1936) knygos ,,Prisilietimas prie dilgėlės” pristatymas. Renginyje grojo smuikininkės Simona Petrulytė ir Aistė Daukaitė. Merginoms talkino akomponiatorė Rasa Lukošiūtė. Gera, kai skirtingos kartos, poezija bei muzika neša šventę širdims ir sieloms.