Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba ir Kupiškio meno mokykla 2018 m. kovo 7 d. organizavo kvalifikacijos renginį muzikos, dailės ir kitų dalykų mokytojams tema ,,Atmintis ir dėmesys mokymo procese“. Seminarą vedė LMTA dėstytoja, psichologė Laura Dubosaitė.

Meno mokyklos mokytojai, kolegos iš Utenos  muzikos mokyklos įgijo žinių ir mokėsi pritaikyti kuo daugiau įvairių būdų, leidžiančių susidoroti su įvairiomis mokymo problemomis. Mokinių psichikos ypatumų pažinimas ženkliai pagerina mokymo rezultatus bei sukuria žymiai palankesnę mokomąją aplinką. Siekiant gerų mokymosi rezultatų, ypač reikšmingi yra pedagogų gebėjimai užtikrinti nuolatinį mokinių dėmesingumą bei optimaliai išnaudoti atminties potencialą.

Šiame  seminare buvo lavinami mokytojų gebėjimai sutelkti mokinių dėmesį bei didinti mokinių atminties resursus bei aptariamos priežastys, lemiančios atminties ir dėmesingumo ypatumus.

Įgytos žinios ir įgūdžiai padės mokytojams sėkmingiau ir profesionaliau organizuoti mokymo procesą ir įgyti kompetencijos sudarys sąlygas palankiam mokymo ir mokymosi aplinkos klasėje užtikrinimui.AC