KUPIŠKIO MENO MOKYKLA

LAUKIA NAUJŲ MOKINIŲ

2018–2019 M. M. KVIEČIAME MOKYTIS

DAILĖS

Priėmimas į dailės skyrių vyks 2018 m. gegužės 7 ir 10 d. 17.30 – 18.00 val.

Adresas: Vilniaus g. 8, Kupiškis (gimnazijos bendrabutis II a.)

MUZIKOS

(smuiko, gitaros, kanklių,

akordeono, fortepijono,

chorinio dainavimo, solinio dainavimo, klarneto, trimito,

trombono, saksofono, baritono,

5 – 6 metų vaikus – pagal ankstyvojo ugdymo programą)

Konsultacija muzikos skyriuje vyks 2018 m. gegužės 8 d. 17.00 – 18.00 val.

Priėmimas – 2018 m. gegužės 9 d. 17.00 – 18.00 val.

Adresas: Gedimino g. 46, Kupiškis

Dokumentai priimami jau dabar:                                            Išsamesnė informacija

  1. PRAŠYMAS (pildomas mokykloje) tel. – (8-459) 51785
  2. GIMIMO LIUDIJIMAS (kopija) el. p. – kupiskiomm@gmail.com
  3. SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS (kopija)