Apie Kupiškio meno mokykloje pastebėtus neteisėtus korupcinius veiksmus prašome pranešti

tel. nr. +370 459 51785 arba el. p. adresu kupmuz@gmail.com .

Anonimiškumą garantuojame.

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos  įstatymas:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL

Patvirtinta antikorupcinių paskaitų ir seminarų organizavimo tvarka:

savivaldybės raštas   S1-82