Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai, norėdami paminėti dailininko Kazio Šimonio 130-ąsias gimimo metines ir atkurtos Lietuvos šimtmetį, šią parodą skiria kupiškėnams ir miesto svečiams. Mokinių darbai atlikti dailininko tapymo maniera, į juos sudėtos jų jausmai, mintys, idėjos, kurios persipina su lietuvių papročiais, senų daiktų improvizacijomis, aplinkinių vietovių dvarais, mūsų miesto reikšmingiausiomis vietomis. Labai kviečiame aplankyti parodą ir dar kartą atrasti mūsų kraštiečio dailininko K. Šimonio kūrybą, tik jau perteiktą jaunosios kartos atstovų.

Dailininkas, tapytojas Kazys Šimonis gimė 1887 m. Starkonyse (Kupiškio r.). Mirė 1978 m. Kaune. Vertingiausią palikimą sudaro savita, originali tapyba daugiau nei 2000 kūrinių – peizažų, portretų, fantastinių paveikslų, taip pat ekslibrių, plakatų, pašto ženklų projektų, apipavidalino spektaklių. Savitai taikė savo laikmečio vyravusių meno srovių: kubizmo, ekspresionizmo, lučizmo išraiškos priemonės. Ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu K. Šimonis buvo paveiktas M. K. Čiurlionio įtakos. Brandžiausias kūrybos laikotarpis prasidėjo 3-ojo dešimtmečio viduryje ir truko iki 4-ojo pabaigos. Šiuo laikotarpiu stiprėjo dailininko polinkis skaidyti daiktus, erdvę į geometrinius segmentus. Geometrinės formos, persmelktos šviesos blyksnio, skaido vaizdą mažyčiais kristalais. Didelę reikšmę savo kūriniuose dailininkas teikė šviesai.
Pokario metais K. Šimonio kūrybingumas pradėjo blėsti. Ir dailininkas grįžo prie ankstesnių temų. Stilizuotose pasakiško turinio kūriniuose atsiranda liūdesio ir prisiminimų. Kaip šimtametis ąžuolas, giliai ir tvirtai įsišaknijęs į savo mylimos Tėvynės Lietuvos žemę, visų, kas jį pažinojo, mylimas ir gerbiamas dailininkas K. Šimonis daugiau kaip šešiasdešimt savo kūrybos metų fantastine, romantine, o kartais ir realistine tematika, savitu braižu ir nepakartojamu spalvų deriniu mums sekė šviesias pasakas apie gėrį, grožį, laimę apie šviesą, pergalingai kovojančią su tamsa.
Jo kūryba mus nukelia į pasakų, dainų ir legendų pasaulį. Kupinos fantazijos ir gilios išminties lietuvių liaudies pasakos, dainos, legendos jam buvo toji dirva, kurioje iškilo šviesių svajonių apie gražesnį gyvenimą įkvėpti jo kūriniai.
K. Šimonio kūriniuose reiškiamasis vidinis pasaulis mus domina ypatingu spalvų kompozicijų originalumu. Tokio spalvų gausumo, tokio begalinio įvairumo, tokio harmoningo jų tonų suderinimo vargu ar rasime pas kurį nors kitą dailininką. Į žiūrovus jie kalba ne pavienėmis spalvomis, ne atskirais tonais, bet gamomis, sudėtingais spalvų akordais.
Greta individualios kūrybos dailininkas visą gyvenimą domėjosi ir liaudies menu: rinko ir piešė liaudies meno dirbinius, gilinosi į valstiečių buitį, užrašinėjo tautosaką.

Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus mokinių projektas, skirtas Kazio Šimonio 130-osioms gimimo metinėms.
Paroda eksponuojama balandžio 4 d. – birželio 15 d. Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinėje klasėje.
(Nuotraukoje: “Saulutės”, Greta Zorgevičiūtė, 6 klasė, Kupiškio meno dailės skyrius, mokytoja Rita Laskauskienė)

IMGP8732